Informacje duszpasterskie

XIV Niedziela zwykła

 

1. W piątek, 3 lipca, w naszym sanktuarium, przeżyliśmy uroczystość odpustową. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, dziękujemy za udział w centralnej uroczystości na placu Katedralnym, dziękujmy służbie liturgicznej, służbom technicznym i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości.

2. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie zaprasza na tegoroczną, XXXVII pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.

3. W okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od środy oprawiane są Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

Słowo życia:

Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali

 

Ewangelia Jezusa zdobywa nas szczególnie wtedy, gdy doświadczamy własnej słabości i upokorzenia. Kruszy twardość naszych serc i otwiera je na moc Ducha Świętego.

Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas, abyśmy uwierzyli w przemieniającą moc Ewangelii i byli jej świadkami.