Informacje duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocna

1. Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza, wzywa do szczególnych modlitw o dobre i liczne powołania do służby w Kościele. Powołania są znakiem naszej wiary oraz błogosławieństwa Bożego. Dziś o godz. 20.00 w archikatedrze odbędzie się koncert z racji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.

2. Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Uroczystość NMP Królowej Polski została przeniesiona na sobotę, 2 maja. Msze święte w archikatedrze w tym dniu będą odprawiane: pierwsza o godz. 7.00, następnie o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i po południu tylko o godz. 19.00.

3. We piątek rozpoczyna się maj, najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony w sposób szczególny Matce Bożej. Nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium odprawiać będziemy codziennie: w dni zwykłe o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 18.00. Biskupi polscy udzielili nam na dzień 1 maja dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

 

Słowo życia:

Ja jestem Dobrym Pasterzem.

Życie moje oddaję za owce

Chrystus gromadzi nas podczas Eucharystii, abyśmy z Niego czerpali moc i wciąż na nowo odkrywali piękno naszego powołania. Trwajmy w Chrystusie, Dobrym Pasterzu, abyśmy razem z Nim czynili nasze życie darem dla braci.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, módlmy się w tym tygodniu o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

 

Za chwilę zostanie pobłogosławiony olej, który w biblii jest znakiem wybrania i powołania, a także mocy i radości pochodzącej od Boga. Następnie każdy będzie mógł otrzymać błogosławieństwo oraz namaszczenie olejkiem radości. Pragniemy uświadomić sobie obecność duchowych darów w nas, aby radość z udzielonej nam godności dzieci Bożych, prowadziła nas w codziennym życiu. Ona przynosi ulgę w cierpieniu, pocieszenie w trudnościach, umocnienie w dobrym. Jest posmakowaniem czekającego nas przyszłego szczęścia.