Informacje duszpasterskie

XVII Niedziela zwykła

 1. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Jest to  możliwość odnowienia ducha w sakramencie pokuty i pojednania.

2. W niedzielę, 3 sierpnia, wyruszy 36. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Dlatego też Msza święta o godz. 8.30, celebrowana będzie na placu przed Archikatedrą. Pozostałe Msze święte celebrować będziemy w zwykłym porządku niedzielnym.             

            Codziennie, w godz. 10.00 - 17.00, do momentu wyjścia pielgrzymów, czynny jest przed Archikatedrą sekretariat pielgrzymki.

            Wieczorem, 3 sierpnia, zapraszamy na comiesięczne czuwanie Maryjne.

3. Rozpoczynając miesiąc sierpień czas wielu rocznic religijnych i patriotycznych, pamiętajmy o zaproszeniu do podjęcia daru abstynencji – szczególnie od napojów alkoholowych - w intencji Kościoła, Ojczyzny, rodzin i odnowy moralnej naszego narodu. 

4. Przy wyjściu z Archikatedry możemy złożyć ofiarę do puszki na rzecz pomocy misjonarzom, z okazji trwającego Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, organizowanego pod patronatem stowarzyszenia MIVA Polska. Zgromadzone środki zostaną przekazane na zakup środków transportu, niezbędnych w pracy misyjnej.

  Słowo życia

 

Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra.

 

Królestwo niebieskie warte jest wysokiej ceny. Większej, niż ukryty skarb czy drogocenna perła. Tą ceną jest miłość Boga i ofiara Jego Syna Jezusa Chrystusa. Pragnąc odziedziczyć dary Królestwa niebieskiego, potrzeba dać Bogu jasną odpowiedź swojej wiary i miłości, zainwestować własne życie, aby zdobyć to co najcenniejsze: łaskę Bożej miłości.

Przyjmując Boże błogosławieństwo, otwierajmy się na działanie  Pana, który zawsze pragnie naszego dobra.